Dzīvokļiem

Objekta klasifikācija Deratizacija
cena EUR bez PVN
Dezinfekcija
cena EUR bez PVN
Dezinsekcija
cena EUR bez PVN
1 ist. dzīvoklis 30.00 EUR 40.00 EUR 50.00 EUR
2 ist. dzīvoklis 30.00 EUR 50.00 EUR 60.00 EUR
3 ist. dzīvoklis 30.00 EUR 60.00 EUR 70.00 EUR
4 ist. dzīvoklis 35.00 EUR 70.00 EUR 80.00 EUR
Virs 150 m2 40.00 EUR 80.00 EUR 90.00 EUR

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.