Organizācijām

Dezinsekcijās/deratizaciās
pakalpojumu organizācijām
(līguma ietvaros)
Apstrādājamā teritorija (m2)
1. reizi gadā
dez./ der.
Cena bez PVN
4 reizes gadā par apstrādi
Cena bez PVN
6 reizes gadā par apstrādi
Cena bez PVN
12 reizes gadā par apstrādi
Cena bez PVN
 
Līdz 100
35.00  EUR 30.00 EUR 25.00 EUR 20.00 EUR
no 100-300
45.00 EUR 35.00 EUR 30.00 EUR 25.00 EUR
no 300-500
50.00 EUR 45.00 EUR 35.00  EUR 30.00 EUR
no 500-800
70.00  EUR 50.00 EUR 40.00 EUR 35.00  EUR
no 800-1500
70.00  EUR 55.00  EUR 45.00 EUR 40.00 EUR
no 1500-2000
90.00 EUR 60.00  EUR 50.00  EUR 45.00 EUR
no 2000-2500 100.00 EUR 70.00  EUR 55.00  EUR 50.00  EUR
no 2500-3000 120.00 EUR 75.00 EUR 60.00  EUR 55.00  EUR
no 3000-3500 130.00 EUR 80.00 EUR 65.00 EUR 60.00  EUR
no 3500-4000 150.00 EUR 85.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR
no 4500-5000 170.00 EUR 90.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.