Privatmājām

Pakalpojuma cenā nav iekļauti transporta izdevumi

Deratizācija/Dezinsekcija
Pakalpojumu izcenojumi pēc objektu specifikācijas
Objekta klasifikācija Deratizācijas cena EUR bez PVN Dezinsekcijas cena EUR bez PVN
Privātmāja 40.00 EUR 50.00 EUR
Privātmāja ( rajonos ) 50.00 EUR 70.00 EUR

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.