Deratizācija

Deratizācija – grauzēju iznīcināšana 
– grauzēji ir infekcijas slimību (mēra, tularēmijas, leišmanozes u.c.) avots vai pārnēsātāji un ekonomiskā kaitējuma nodarītāji, iznīcināšana. Deratizāciju veic, lai apkarotu grauzējus, galvenokārt peļveidīgos (žurkas un peles). 
Deratizācijas veikšanai lieto ķīmiskas un mehāniskas metodes. Ķīmiskā metode ir speciālu sertificētu preparātu 
(rodenticīdu) lietošana grauzēju apkarošanai. Mehāniskais paņēmiens paredz mehānisko lamatu un līmes lamatu izmantošanu.

Vajag profesionāli veikt pastāvīgu monitoringu un iznīcināt grauzējus, tiklīdz tie iekļuvuši objektā, nepieļaujot tā apdzīvotību ar grauzējiem. Grauzēju bioloģiskās īpatnības ir tādas, ka nav iespējams no tiem pilnība atbrīvot objektu veicot tikai vienu tā apstrādi. 

Nepieciešams ilgstošs darbs objektā, atkarībā no tā apdzīvotības ar grauzējiem līmeņa, tā sanitārā un apkārtējās teritorijas stāvokļa. Apmeklējot objektu, atkarībā no tā profila, lieluma, apkārtnes, sanitāri – tehniskā stāvokļa, grauzēju apdzīvotības līmeņa, mūsu menedžeris varēs piedāvāt Jums 3 deratizācijas pakalpojumu kategorijas