Maksa par darbu

Deratizacijas pakalpojumi
(līguma ietvaros)
Apstrādājamā teritorija (m2)
1. reizi gadā deratizacija
Cena bez PVN
4 reizes gadā par apstrādi
līguma ietvaros

Cena bez PVN
6 reizes          gadā
par apstrādi
līguma ietvaros
Cena bez PVN
12 reizes gadā  par apstrādi
līguma ietvaros
Cena bez PVN
2 reizes mēnesī  par apstrādi
līguma ietvaros
Cena bez PVN
Līdz 100
30.00  EUR 25.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR
no 100-300
35.00 EUR 30.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR
no 300-500
40.00 EUR 35.00 EUR 30.00  EUR 30.00 EUR 30.00 EUR
no 500-800
45.00  EUR 40.00 EUR 35.00 EUR 35.00  EUR 35.00 EUR
no 800-1500
50.00  EUR 45.00  EUR 40.00 EUR 40.00 EUR 40.00 EUR
no 1500-2000
55.00 EUR 50.00  EUR 45.00  EUR 45.00 EUR 45.00 EUR
no 2000-2500 60.00 EUR 55.00  EUR 50.00  EUR 50.00  EUR 50.00  EUR
no 2500-3000 65.00 EUR 60.00 EUR 55.00  EUR 55.00  EUR 55.00  EUR
no 3000-3500 70.00 EUR 65.00 EUR 60.00 EUR 60.00  EUR 60.00  EUR
no 3500-4000 75.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR 65.00 EUR 65.00 EUR
no 4500-5000 80.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR 70.00 EUR 70.00 EUR
Objekta klasifikācija
Deratizacija
cena EUR bez PVN
1 ist. dzīvoklis
30.00 EUR
2 ist. dzīvoklis
30.00 EUR
3 ist. dzīvoklis
30.00 EUR
4 ist. dzīvoklis 40.00 EUR
Virs 150 m2
50.00 EUR

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.