Dezinfekcija

Dezinfekcija
tā ir dažādu kaitīgu mikroorganismu (pelējuma, baktēriju, vīrusu u.c), kuri uzturas gaisā iznīcināšana. Šobrīd mēs klientiem varam piedāvāt ne tikai visiem pazīstamo „slapjo“ dezinfekciju (kad dezinfekcija tiek veikta ar aerosola metodi), bet arī „sauso“ dezinfekcijas metodi. Pēc apstrādes ar šādu metodi klientam nav nepieciešams tīrīt apstrādātās virsmas,bet pietiek tikai ar izvēdināšanu.

Ir vairāki dezinfekcijas veidi: 
Profilaktiskā dezinfekcija – teik veikta, ja nav infekcijas avota. 
Focal dezinfekcija – teik veikta infekcijas slimības gadījumā vai arī ja ir aizdomas par to. 
Tekošā dezinfekcija – tiek veikta slimnieka klātbūtnē visas slimības laika periodā. 
Noslēguma dezinfekcija-tiek veikta pēc izolācijas, slimnieka izveseļošanās vai nāves. 

Dezinfekcijā var tikt izmantota mehāniskā, fiziskā, ķīmiskā un bioloģiskā metode. Tāpat iespājams pielietot kombinētās metodes.