Maksa par darbu

Dezinfekcija
Apstrādājamā teritorija (m2)
1. reizi gadā dezinfekcija Cena bez PVN 4 reizes gadā  par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
6 reizes gadā  par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
12 reizes gadā  par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
2 reizes mēnesī par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
Līdz 100
35.00  EUR 30.00 EUR 25.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR
no 100-300
40.00 EUR 35.00 EUR 30.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR
no 300-500
45.00 EUR 40.00 EUR 35.00  EUR 30.00 EUR 30.00 EUR
no 500-800
50.00  EUR 45.00 EUR 40.00 EUR 35.00  EUR 35.00 EUR
no 800-1500
55.00  EUR 50.00  EUR 45.00 EUR 40.00 EUR 40.00 EUR
no 1500-2000
60.00 EUR 55.00  EUR 50.00  EUR 45.00 EUR 45.00 EUR
no 2000-2500 65.00 EUR 60.00  EUR 55.00  EUR 50.00  EUR 50.00  EUR
no 2500-3000 70.00 EUR 65.00 EUR 60.00  EUR 55.00  EUR 55.00  EUR
no 3000-3500 75.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR 60.00  EUR 60.00  EUR
no 3500-4000 80.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR 65.00 EUR
no 4500-5000 90.00 EUR 80.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR 70.00 EUR
Objekta klasifikācija Dezinfekcija
cena EUR bez PVN
1 ist. dzīvoklis
30.00 EUR
2 ist. dzīvoklis
40.00 EUR
3 ist. dzīvoklis
50.00 EUR
4 ist. dzīvoklis 55.00 EUR
Privātmāja 70.00 EUR
Privātmāja ( rajonos ) 80.00 EUR
Organizācijām 0,15 EUR/par m2


Dezinfekcija (karantīnas gadījumā)

Objekta klasifikācija Dezinfekcija
cena EUR bez PVN

Līdz 200 m2


90,00EUR + PVN 21%
No 200 m2 līdz 500 m2
120,00EUR + PVN 21%
Virs 500 m2
0,25 EUR/m2 + PVN 21%
Autotransporta dezinf. 30,00 EUR + PVN 21%
Transporta izmaksas 0,10 EUR/km + PVN 21%

 

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.