Maksa par darbu

Dezinsekcija
Apstrādājamā teritorija (m2) 1. reizi gadā dezinsekcija
Cena bez PVN
4 reizes gadā  par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
6 reizes gadā  par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
12 reizes gadā par apstrādi līguma ietvaros
Cena bez PVN
2 reizes mēnesī  par apstrādi
līguma ietvaros
Cena bez PVN
Līdz 100
50.00  EUR 35.00 EUR 25.00 EUR 20.00 EUR 20.00 EUR
no 100-300
70.00 EUR 35.00 EUR 30.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR
no 300-500
90.00 EUR 40.00 EUR 35.00  EUR 30.00 EUR 30.00 EUR
no 500-800
110.00  EUR 45.00 EUR 40.00 EUR 35.00  EUR 35.00 EUR
no 800-1500
120.00  EUR 50.00  EUR 45.00 EUR 40.00 EUR 40.00 EUR
no 1500-2000
140.00 EUR 55.00  EUR 50.00  EUR 45.00 EUR 45.00 EUR
no 2000-2500 160.00 EUR 60.00  EUR 55.00  EUR 50.00  EUR 50.00  EUR
no 2500-3000 170.00 EUR 65.00 EUR 60.00  EUR 55.00  EUR 55.00  EUR
no 3000-3500 180.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR 60.00  EUR 60.00  EUR
no 3500-4000 190.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR 65.00 EUR 65.00 EUR
no 4500-5000 210.00 EUR 80.00 EUR 75.00 EUR 70.00 EUR 70.00 EUR
Objekta klasifikācija Dezinsekcija
cena EUR bez PVN (prusaki, blusas) 
Dezinsekcijas cena bez PVN
(blaktis)
1 ist. dzīvoklis 40.00 EUR 50.00 EUR
2 ist. dzīvoklis 50.00 EUR 60.00 EUR
3 ist. dzīvoklis 60.00 EUR 70.00 EUR
4 ist. dzīvoklis 70.00 EUR 80.00 EUR
Virs 150 m2 70.00 EUR 90.00 EUR

 

Objekta klasifikācija

Dezinsekcijas cena  bez PVN (skudras, ērces)

Privātmāja 50.00 EUR
Privātmāja ( rajonos ) 70.00 EUR

Mēs specializējamies kaitēkļu kontroli telpās dažādiem profiliem. 

Visi  dezinsekcijas, deratizācijas, dezinfekcijas pasākumi notiek saskaņā ar apstiprinātiem normatīviem un noteikumiem par to, kā izmantot sertificētas, ko atļauts izmantot vietās, kurām ir attiecīgā pieredze, produktiem un aprīkojumu.