Apmācības

Pamatapmācības  apmācības  programmas tēmas pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
(18 stundas*: 12 stundas teorija, 4 stundas prakse, 2 stundas eksāmens)

 

Nodarbības notiks konferenču zālē Unity Biznes Centrā, Vienības gatvē 109, Rīgā, 1.stāvā 18.09.2018 no plkst. 9 – 14,00, 19.09.2018 no plkst. 9 – 14,00, 20.09.2018 no plkst. 9 – 16,0000 līdz 1600

Mācību tēma

Pamatapmācība

(stundu skaits)

Lektors

1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

0,5

Juris Trušelis

2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana. Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu  lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

2,5

Juris Trušelis

3. Grozījumi normatīvajos aktos

1,0

Juris Trušelis

4. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Juris Trušelis

5. Karantīnas un nekarantīnas organismi

Juris Trušelis

8. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks 1,0

  Juris Trušelis

8.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)

Juris Trušelis

8.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)

Juris Trušelis

 

 

 

 

 

 

Pamatapmācības  apmācības  programmas tēmas pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
(18 stundas*: 12 stundas teorija, 4 stundas prakse, 2 stundas eksāmens)

 

Rīga, 11.08.2016. no 900 līdz 1600

Mācību tēma

Pamatapmācība

(stundu skaits)

Lektors

6. Fumigācijas pamati

2,5

Jevgēnijs Lukins

6.1. kas ir fumiganti – atšķirības no pārējiem preparātiem. Fizikālās un ķīmiskās īpašības. Letālās devas (LD). Rezistence

Jevgēnijs Lukins

6.2. izvēles principi, to ietekmējošie faktori. Difūzija (deva, koncentrācija, pārnesējvielas)

Jevgēnijs Lukins

6.3. koncentrācijas noteikšanas metodes, raksturojums (halogēna lampa, interferometra gāzes analizatori, Drēgera, Auera gāzes analizatori/caurulītes, sensora gāzes analizatori)

Jevgēnijs Lukins

6.4. tehniskas ierīces, ko lieto fumigācijas laikā. Fumigācijas telpas. Apstrādājamais objekts, produkcija (atliekvielas). Noliktavas, elevatori, dzirnavas, graudi, kuģi, transportlīdzekļi

Jevgēnijs Lukins

6.5. degazācija (objekti – kuģi, telpas, siltumnīcas). Preparāta savākšana

Jevgēnijs Lukins

6.6. alternatīvās apstrādes metodes (piemēram, vakuumapstrāde, karstumapstrāde)

Jevgēnijs Lukins

7. Darba aizsardzība

2,5

Jevgēnijs Lukins

7.1. augu aizsardzības līdzekļi un to ietekme uz veselību. Individuālie aizsardzības līdzekļi (t.sk. elpošanas ceļu un sejas aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs)

7.2. drošības prasības, organizējot darbus ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. uzglabāšana, transportēšana, sagatavošanas, pirmapstrādes darbi)

7.3. darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. drošas darba metodes)

 
 
 
 
 
 
 

Pamatapmācības  apmācības  programmas tēmas pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
(18 stundas*: 12 stundas teorija, 4 stundas prakse, 2 stundas eksāmens)

 

Rīga, 23.10.2014. no 900 līdz 1600

Mācību tēma

Pamatapmācība

(stundu skaits)

Lektors

9. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība 0,5

Jevgēnijs Lukins

10. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana 0,5

Jevgēnijs Lukins

11. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas) 1,0

Jevgēnijs Lukins

12. Praktiska nodarbība fumigācijā

 

4,0

Jevgēnijs Lukins