Maksa par darbu

Maksa par darbu

Darbu izmaksa tiek aprēķināta individuāli.

( ir nepieciešams zināt apstrādājamās produkcijas tipu, tās glabāšanas veidu, platību, apstrādājamās produkcijas hermetizēšanas iespējas, kā arī apjomu mvai tonnās.)

Kontaktālrunis sīkākas informācijas saņemšanai: + 371 29219463