PAR MUMS

izobrazhenie_133PIEDĀVĀJUMS
     
Mūsu kompānija SIA “T.T.R.” dibināta 1994. gadā. Pa šo laiku mēs esam kļuvuši par vienu no vadošajām firmām deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšanā valstī. Mūsu klientu loks paplašinās ar katru gadu un šobrīd tas sasniedzis jau 2632 klientu. 
Iegūstot stabilu un nevainojamu reputāciju SIA “T.T.R” piedāvā izdevīgus noteikumus sadarbībai ar jauniem lietišķiem klientiem. Pastāvīgi sekojot jauno produktu attīstībai tirgū mūsu kompānija regulāri veic personāla apmācību mūsu valstī, kā arī pie sadarbības partneriem Vācijā, Polijā, Lietuvā. Nepārtraukta zināšanu papildināšana, kvalifikācijas celšana un ilggadēja pieredze pakalpojumu sniegšanā nodrošina iespēju piedāvāt saviem klientiem maksimāli ērtāku darba stratēģiju ar jaunākās paaudzes preperātiem, kas nav bīstami cilvēku veselībai. 
Turpinot kvalifikācijas celšanu un jaunu pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, sākot ar 2002. gada jūnija mēnesi mūsu kompānija piedāvā graudu pārstrādes uzņēmumiem un elivatoriem fumigācijas pasākumus graudu kaitēkļu iznīcināšanai, gāzēšanu dažādās tilpnēs, transporta līdzekļos un citos objektos.     

Kompānijas sniegtie deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumi sevī ietver sekojošus darba posmus:

  • Izsmeļoša objekta inspekcija
  • Monitoringa slazdu izlikšana
  • Objekta riska platību identifikācija
  • Rekomendāciju sniegšana par noteiktu apstākļu, kas veicina grauzēju izdzīvošanu, novēršanu objektā
  • Šķēršļu radīšana, uzstādot slazdus un lipīgās lamatas vietās, kur konstatēta grauzēju iekļūšana objektā
  • Rodenticīdu izlikšana speciālajos konteineros riska platībās vai pie grauzēju pārvietošanās ceļiem
  • Objekta regulāra apsekošana
  • Integrēta kaitēkļu vadības programmas izstrādāšana ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku

Gazāciju un fumigāciju veicam:
pārtikas un lopbarības graudiem un to pārstrādes produkcijai ;
eļļas un lopbarības graudiem un to pārstrādes produkcijai;
pupiņām, zirņiem un citiem pākšaugiem, kas paredzēti pārtikai un lopbarībai;
kokvilnas, vilnas, džuta, tabakas un to atlieku pārstrādes produkcijai presētās ķīpās, ādas un to izstrādājumiem, ja tajā atrasti karantīnas vai citi bīstami kaitēkļi;

Viens no galvenajiem zema sanitārā higiēnas līmeņa iemesliem lauksaimniecībā un pārtikas rūpniecībā ir nepietiekoša cīņa ar lidojošiem insektiem. Lai iznīcinātu insektus visbiežāk tiek pielietoti insekticīdie preparāti. Tomēr toksisko  vielu nelabvelīgā ietekme to pielietojumu bieži vien ierobežo , tapēc tiek ieteiktas dažāda 
veida ierīces , kuras veicot insekticīdo iedarbību nepiesārņo apkārtējo vidi ar cilvēka veselībai bīstamiem ķīmiskiem savienojumiem .

Līdz šim brīdim visplašāk tiek pielietotas insekticīdu lampas , kuru insekticīdās darbības pamatā tiek izmantota lidojošo insektu īpašība –  heliofīlija ( tas ir visbiežāk lido uz gaismas avotu ) . Insekticīdās lampas neizdala toksiskos savienojumus, neprasa nepārtrauktu 
apkopi vai uzraudzību . Pārējās priekšrocības – tas ir zemas ekspluatācijas izmaksas , viegla uzstādīšana un apkope . 

Vēlamies atzīmēt, ka visi izmantojamie preperāti ir sertificēti atbilstoši ISSO standartiem, jo kvalitātei mūsu kompānijā tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Šo pasākumu veikšana garantē objekta uzturēšanu atbilstoši sanitārajām normām, tiek nodrošināta grauzēju, lidojošo un rāpojošo insektu iznīcināšana un to iekļūšanas iespēju novēršana  klienta teritorijā.

Sīkāka informācija par uzņēmumu:

SIA “T.T.R.”
Reģ. Nr.: LV 40103133509
Juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 , Latvija
Biroja adrese: Jelgavas ceļš 7, Tīraine, Mārupes pag., LV – 2167
Noreķinu konts: LV91 UNLA 0001 0094 69922
Banka: A/S SEB banka
SWIFT: UNLALV2X